تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های بازاریابی به چه معناست و چه فوایدی برای بازاریابان دارد؟

وارد داشبورد گوگل آنالیتیکس‌ خود بشوید، چند نوع معیار و داده می‌بینید؟ کافی است به یک ابزار تحلیل دادۀ دیگر نیز سر بزنید تا با صدها معیار در گزارش‌های مختلف آن هم روبه‌رو…