مرور رده

تبلیغات همسان

با گذر زمان و ظهور انواع محتواهای دیجیتال جدید، نحوۀ تعامل انسان‌ها با آن‌ها نیز پیچیده‌تر شده است؛ از‌این‌رو برندها همیشه باید دنبال راه‌هایی بگردند که به‌وسیلۀ آن‌ها تبلیغات دیجیتال خود را مؤثرتر و کارآمدتر کنند. یکی از انواع تبلیغات که به حل این مشکل بسیار کمک می‌کند، تبلیغات همسان (Native Advertising) است. به عبارت دیگر، تبلیغات نیتیو راهی جدید برای برندهاست که به‌واسطۀ آن می‌توانند پیام خود را به گوش مشتریان برسانند.