وبینارهای حوزۀ تبلیغات و بازاریابی

در هر وبینار سراغ یکی از موضوعات کاربردی، به‌روز و مؤثر در حوزۀ تبلیغات و بازاریابی می‌رویم و ارائه‌دهنده‌ها آن موضوع را براساس تجربه‌های خودشان ارائه می‌دهند تا به بازاریابی، تبلیغاتچی‌ها و علاقه‌مندان کمک کنیم که در حوزۀ کاری خودشان، از تجربۀ هم‌حوزه‌ای‌های خود بهره‌مند شوند.

وبینارهای در حال ثبت‌نام

فعلاً هیچ وبیناری برگزار نمی‌شود.

وبینارهای برگزارشده