بلاگر کیست؟

جدا از تعریف بلاگ و بلاگر که بیشتر به نویسندگان مطالب بلاگ اطلاق می‌شود، واژۀ بلاگر به‌خودی‌خود در این چند سال اخیر در معانی مختلفی استفاده شده است، به‌طوری‌که هر روز…