☕️ چت قهوه‌ای (Coffee Chats) چیست؟

شبکه‌سازی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که اشخاص حرفه‌ای در یک کسب‌وکار با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ چراکه از این طریق می‌توانند ارتباطات جدیدی ایجاد کنند و در‌عین‌حال،…