امتیاز خالص مروجان (NPS) چیست؟

به این فکر کنید که می‌خواهید تصمیم بزرگی برای زندگی خود بگیرید؛ برای مثال، می‌خواهید خانۀ جدیدی بخرید یا ماشین خود را عوض کنید. قبل از اینکه این تصمیم بزرگ گرفته شود، هر…

✏️ کپی‌رایتینگ (Copywriting) چیست؟

فروش در هر حوزه‌ای روندی را طی می‌کند که متقاعدکردن مشتری نقطۀ مهمی از این روند به شمار می‌آید. در بسیاری از موارد، کسب‌وکارهای مختلف ممکن است هزینه‌های زیادی در بخش‌های…