جستجوی معنایی (Semantic Search) چیست؟

خب، بریم که سئوی سایت خود را درست کنیم: اول به سراغ کلمات کلیدی می‌رویم، کلمات را پیدا می‌کنیم، نویسنده می‌یابیم و به او می‌گوییم که هر‌آنچه در توان داری بگذار و هرچه…

امتیاز خالص مروجان (NPS) چیست؟

به این فکر کنید که می‌خواهید تصمیم بزرگی برای زندگی خود بگیرید؛ برای مثال، می‌خواهید خانۀ جدیدی بخرید یا ماشین خود را عوض کنید. قبل از اینکه این تصمیم بزرگ گرفته شود، هر…