گوگل دیسکاور (Google Discover) چیست؟

در عصر دیجیتال امروز، برای تولیدکنندگان محتوا و بازاریابان دیجیتال مهم است که حضور آنلاین قوی داشته باشند و ترافیک ارگانیک بالایی را به‌‌سمت خود جذب کنند. یکی از راه‌های…

اهمیت ارتباطات در موفقیت محتوا

امروزه تولید‌کردن محتوا با هدف بازاریابی دیجیتال، درست مثل پیش‌آوردن بحثی دوطرفه است. حالا ممکن است این بحث درست مثل گفت‌وگوهای بین دو دوست، همکار و آشنا جذاب و واقعی پیش…