نوب یعنی چه؟

اصطلاحات و کلمات زیادی هستند که بعد از گسترده‌شدن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، به‌صورت یک زبان مشترک و بین‌المللی درآمدند. این اصطلاحات و کلمات معمولاً بدون تغییر و ترجمه،…

کوت در توییتر یعنی چه؟

اولین باری که توییتر قابلیت کوت‌کردن (Quote) را به این شبکۀ اجتماعی اضافه کرد، سال 2015 بود. البته توییتر قبل از متداول‌شدن واژۀ کوت از اصطلاح دیگری برای این کار، یعنی…