چگونه از بازاریابی ایمیلی به‌طور مؤثر برای تبلیغ و معرفی رویدادها استفاده کنیم؟

هنگامی که می‌خواهید یک پیشنهاد زمان‌‌بندی‌شده را در تجارت خود تبلیغ کنید، راه‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید برای رسیدن به هدفتان آزمایش کنید؛ از تبلیغات در فیس‌بوک و…