کریپی به چه معناست؟

قبول دارید که گاهی نمی‌توان احساس خود را با یک کلمه توصیف کرد؟ این موقعیت را تصور کنید: «خواهرم دو سیم‌کارت داشت. او خبرهای مهم و اطلاعاتی را که قصد داشت ذخیره کند به…

بازاریابی برون‌گرا چیست؟

به نظر شما کدام‌یک درست است؟ «صدا‌و‌سیما آن‌قدر در رسانۀ خود ضعیف عمل کرده که برای تبلیغ به بیلبوردها متوسل شده است.» «همۀ شرکت‌ها و سازمان‌ها، حتی آن‌هایی که…