ماجرای دایناسور آبی چیست؟

آیا تاکنون به زبان دایناسوری صحبت کرده‌اید؟ این روزها کاربران شبکه‌های اجتماعی حسابی در آن خبره شده‌اند. این دایناسور آبی بود که برای اولین ‌بار پا پیش گذاشت و زبان خود…