بازاریابی اجازه‌ای چیست؟ آیا می‌توان با آن ارتباطی عمیق‌تر با مشتریان برقرار کرد؟

تابه‌حال ایمیل‌ خود را برای دریافت آخرین اخبار از یک موضوع جذاب به سایتی داده‌اید؟ برای اطلاع از پیشنهادهای شگفت‌انگیز یا خاص برند محبوبتان چطور؟ تابه‌حال فکر کرده‌اید که…