✅ محتوای همیشه سبز چیست؟

محتوای همیشه‌سبز چیست و چگونه می‌توان از آن برای استراتژی بازاریابی محتوا استفاده کرد؟ پاسخ این سؤال ساده است: محتوایی که باعث حفظ ارتباط با مخاطب شود، فقط مختص یک زمان…