همکاری در فروش (Affiliate Marketing) چیست؟

«دیگران را شریک خود کن و سود بیشتری به دست بیاور!» این جمله مفهوم نسبتاً دقیقی از یک روش بازاریابی دیجیتال است؛ روشی که سود برند شما را بسیار بیشتر می‌کند و ممکن است حتی…

پیشنهاد فروش احساسی (ESP) یعنی چه؟

اگر با خود روراست باشیم، متوجه می‌شویم که درصد زیادی از تصمیم‌های ما منشأ احساسی دارند. این احساسات ممکن است گاهی ما را دچار اشتباه کنند و گاهی نیز ممکن است درست‌ترین راه…