باشگاه مشتریان (Loyalty Club) چیست؟

وفاداری مشتریان برای یک برند و یا یک کسب‌وکار اگر نگوییم ارزشمندترین، یکی از ارزشمندترین دارایی‌های آن کسب‌وکار محسوب می‌شود که با هیچ چیزی قابل تعویض و مقایسه نیست.…

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) چیست؟

در هر کسب‌وکاری که فعالیت داشته باشید، هر سازمانی را که مدیریت کنید، هر فعالیتی را که پیش ببرید و به‌طور کلی هر چیزی را که به عهده بگیرید، درنهایت نتیجۀ آن به‌وسیلۀ…

آیندۀ سئو به کجا می‌رود؟

درست است که ما در ایران هر روز از ترس مردن یک پلتفرم و مسدودشدن اپلیکیشن‌های مختلف از خواب بیدار می‌شویم، اما مصیبت عظیم‌تری هم شاید ذهن ما را به خود مشغول کرده باشد و آن…