معنی ۳> در اینستاگرام چیست؟

از دهۀ ۲۰۱۰، استفاده از ایموجی‌ها یا شکلک‌ها در شبکه‌های اجتماعی به‌قدری گسترده شده ‌است که تقریباً به جزئی جدایی‌ناپذیر در پیام‌های متنی تبدیل شده‌اند. اوایل به ‌دلیل…