اثر شترمرغ چیست؟

یک افسانۀ رایج اما نادرست وجود دارد مبنی بر اینکه شترمرغ‌ها هنگام مواجهه با خطر سر خود را در ماسه فرو می‌کنند. نام «اثر شترمرغ» (Ostrich effect) از این افسانه گرفته شده…

تنش خلاق (Creative Tension) چیست؟

برای بسیاری از ما، نگرش طبیعی نسبت به تعارض، اجتناب از آن است؛ اما در محیط کار، تعارض یک امر طبیعی و گاه روزمره است. بیشتر وقت‌ها ایده‌های اعضای یک تیم با یکدیگر…

نام‌آوا (Onomatopoeia) چیست؟

چکاچک (شمشیر)، خس‌خس (نفس)‌، هق‌هق (گریۀ آرام)، های‌های (گریۀ بلند)، شیهه (اسب)، خش‌خش (برگ‌های پاییزی)، شُرشُر (باران)، پچ‌پچه، همهمه و هزاران واژۀ دیگر در زبان فارسی و…