چگونه ایمیل‌های شخصی‌سازی‌شده بسازید که مشتری ایمیل را باز کند و تا آخر بخواند؟

بیش از نیمی از ایمیل‌های باز‌شده در عرض 2 ثانیه پاک می‌شوند. آیا می‌خواهید از این اتفاق جلوگیری کنید؟ پس باید از ایجاد ایمیل‌هایی که مشتریان شما به آن‌ها اهمیتی نمی‌دهند،…