اولین «صبانه» هم برگزار شد!

«صبحانۀ دیجیتالی صباویژن» که به صَبانِه معروف است، در اولین ساعات روز دوشنبه مصادف با 31‌ام مرداد و با حضور جمعی از سرشناسان حوزۀ تبلیغات، بازاریابی و کارآفرینی برگزار…