چه اطلاعاتی از مشتری جمع‌آوری کنیم و چگونه آن‌ها را در شرکت خود به کار بگیریم؟

اطلاعات مشتریان، ارزشمندترین دارایی هر کسب‌وکاری به ‌حساب می‌آید؛ چون تیم‌های فروش، بازاریابی و پشتیبانی، برای پیشبرد امور خود، به این دیتا متکی هستند. آن‌ها با داده‌های…