تکنولوژی تبلیغات چیست؟

فناوری‌های نوظهور، همیشه به تحلیل و بررسی دقیق داده‌ها اصرار دارند و تبلیغات نیز از این قاعده مستثنا نیست. تحلیل داده‌ها چند سالی است که در آژانس‌ها وجود دارد، اما اخیراً…