سندروم شیشۀ خیارشور چیست؟ 🥒

«اگر سرمایۀ او را داشتم، تاکنون 10 برابرش کرده بودم»؛ «اگر خودمان این تبلیغ را انجام می‌دادیم، بهتر از آب درمی‌آمد»؛ «آن‌قدر بی‌عاطفه است که والدینش را به خانۀ…