Word-of-mouth Marketing (WOMM)

«بازاریابی دهان به دهان» زمانی است که علاقۀ مشتری به محصول یا خدمات یک شرکت در گفت‌وگوهای روزانۀ او (و ازجمله رسانه‌های اجتماعی و ‌پست‌های بلاگ) منعکس می‌شود. درواقع، این تبلیغات رایگان ناشی از تجارب مشتری است. بنابراین، ایجاد انگیزه در مشتریان برای صحبت دربارۀ یک برند، بخشی از این نوع بازاریابی است. در این روش، مشتریان با میل خودشان یک برند را به دیگران معرفی می‌کنند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.