Visit

0

«بازدید» که با نام جلسه (Session) هم شناخته می‌شود، معیاری است که برای اندازه‌گیری تعداد کل دفعاتی که کاربر یک ‌سایت را پیمایش می‌کند، استفاده می‌شود. میزان بازدید، یک معیار مهم بازاریابی دیجیتال است که به‌ همراه نرخ تبدیل برای ارزیابی عملکرد یک سایت یا فروشگاه آنلاین به کار می‌رود.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.