Van Westendorp Price Model

«مدل قیمت‌گذاری ون وستندورپ» که در سال ۱۹۷۶ توسط اقتصاددان هلندی پیتر ون وستندورپ طراحی شد، روشی برای سنجش ادراک مصرف‌کنندگان از ارزش یک خدمت یا محصول است. این تکنیک که گاهی با عنوان سنجۀ حساسیت قیمت (PSM) نیز شناخته می‌شود، طیفی از نقاط قیمت را ارزیابی و به تحلیل حساسیت قیمت کمک می‌کند که شامل چهار قیمت است: بسیار گران (قیمتی که مشتری حاضر به پرداخت آن نیست)، بسیار ارزان (قیمتی که به زیرسؤال‌بردن کیفیت محصول منجر می‌شود)، گران (قیمتی که در گزینه‌های مشتری قرار خواهد گرفت) و ارزان (قیمتی که مشتری حاضر به پرداخت آن است).

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.