Value In Use (VIU)

5

منظور از «ارزش استفاده» یا همان VIU، هزینه‌ای است که خریداران مایل به پرداخت آن برای دریافت محصول یا خدمات یک کسب‌وکار هستند. اگر انگیزۀ خرید محصول (ValueA – PriceA) A بیشتر از انگیزۀ خرید محصول رقیب B (ValueB – PriceB) باشد، در این صورت خریدار احتمالاً A را بر B ترجیح می‌دهد. تفاوت در انگیزۀ خرید A نسبت به رقیب خود B، ارزش استفاده نامیده می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.