Value In Use (VIU)

منظور از «ارزش استفاده» یا همان VIU، هزینه‌ای است که خریداران مایل به پرداخت آن برای دریافت محصول یا خدمات یک کسب‌وکار هستند. اگر انگیزۀ خرید محصول (ValueA – PriceA) A بیشتر از انگیزۀ خرید محصول رقیب B (ValueB – PriceB) باشد، در این صورت خریدار احتمالاً A را بر B ترجیح می‌دهد. تفاوت در انگیزۀ خرید A نسبت به رقیب خود B، ارزش استفاده نامیده می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.