Value Chain Analysis

«تحلیل زنجیرۀ ارزش» ابزاری است برای ارزیابی هریک از فعالیت‌های زنجیرۀ ارزش یک کسب‌وکار، تا معلوم شود فرصت‌های بهبود در کجاست. در تجزیه‌وتحلیل زنجیرۀ ارزش، کسب‌وکارها مدام از خود می‌پرسند: «چه چیزهایی ارزش محصول یا خدمات نهایی را اضافه یا کم می‌کند؟»

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.