Value Chain

«زنجیرۀ ارزش» مفهومی است که زنجیرۀ کامل فعالیت‌های یک کسب‌وکار در ایجاد یک محصول یا خدمت را توصیف می‌کند؛ از دریافت مواد اولیه تا تحویل آن به بازار و هر چیزی که در این بین اتفاق می‌افتد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.