Value-Based Pricing

«قیمت‌گذاری مبتنی بر ارزش» یک استراتژی برای تعیین قیمت‌ها براساس ارزش درک‌شده توسط مصرف‌کننده از یک محصول یا خدمت است. در این استراتژی، قیمت‌گذاری متمرکز بر مشتری است؛ به این معنی که شرکت‌ها قیمت‌گذاری خود را بر این مبنا قرار می‌دهند که مشتری چقدر ارزش یک محصول را باور دارد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.