User Story

«داستان کاربر»، توضیح‌های ساده، شفاف و کوتاه از عملکرد یک سیستم است که برای کاربر نهایی یا خریدار محصول، باارزش شناخته می‌شود. این داستان که اغلب نحوه و هدف استفاده از یک محصول را بیان می‌کند، از زبان کاربر بیان می‌شود. از این اصطلاح اولین بار در مدیریت چابک استفاده شد، اما امروزه در بخش‌های دیگر بازاریابی مانند طراحی ux هم از آن استفاده می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.