User Generated Content Link (UGC Link)

4

«UGC» مخفف User Generated Content و به‌‌معنای محتوای تولیدشده توسط کاربر است. «لینک UGC» یکی از ویژگی‌هایی است که برای کمک به گوگل ایجاد شد تا تعیین کند کدام لینک‌ها توسط کاربران ایجاد شده‌اند.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.