Unsubscribe

در بازاریابی ایمیلی، «لغو اشتراک» به این معنی است که کاربر آدرس ایمیل خود را از لیست پستی یک سرویس حذف می‌کند تا دیگر ایمیل یا ارتباطی دریافت نکند.

این مورد بیشتر دربارۀ خبرنامه‌های ایمیلی اتفاق می‌افتد؛ گزینۀ Unsubscribe آخر ایمیل قرار می‌گیرد و کاربر از طریق آن می‌تواند دریافت ایمیل را متوقف کند. هر کمپین ایمیلی باید شامل یک لینک «لغو اشتراک» باشد تا به مشترکان امکان دهد هر زمان که خواستند، خود را از لیست مشترکان ایمیل حذف کنند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.