Ultimate Consumer

1

«مصرف‌کنندۀ نهایی» شخص یا گروهی است که از یک محصول استفاده یا آن را مصرف می‌کند. مصرف‌کنندۀ نهایی ممکن است با خریدار یکسان نباشد. فرد یا نهادی که چیزی را خریداری می‌کند، عامل خرید است.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.