Ultimate Consumer

«مصرف‌کنندۀ نهایی» شخص یا گروهی است که از یک محصول استفاده یا آن را مصرف می‌کند. مصرف‌کنندۀ نهایی ممکن است با خریدار یکسان نباشد. فرد یا نهادی که چیزی را خریداری می‌کند، عامل خرید است.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.