Trigger

یک «محرک»، «ماشه» یا «تریگر» اغلب به یک تگ متصل می‌شود و واکنش خودکاری است که براساس عملکرد کاربر رخ می‌دهد و اجازه می‌دهد که تگ فعال شود. برای مثال، وقتی کاربر بعد از ثبت موفق سفارش به صفحۀ تشکر می‌رسد، یک کوکی روی مرورگر تنظیم می‌شود تا اطلاعات بیشتری را که بعداً برای ریتارگتینگ استفاده می‌شود، دربارۀ کاربر جمع‌آوری کند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.