Split Testing

«آزمون Split» که معمولاً با نام A/Bتست شناخته می‌شود، به بازاریابان اجازه می‌دهد تا دو نسخۀ متفاوت از یک صفحۀ وب را مقایسه کنند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.