Sitemap

«نقشۀ سایت» یا «سایت‌مپ» فایلی است که تمام صفحات موجود در یک ‌سایت را فهرست می‌کند تا خزنده‌های موتورهای جست‌وگر همچون گوگل، راحت‌تر بتوانند محتوای این صفحات را ببینند و ایندکس کنند. همچنین، سایت‌‌مپ به موتورهای جست‌وجو می‌گوید کدام محتواها از بقیه مهم‌ترند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.