Search Impression Share (SIS)

1

«سهم نمایش جست‌وجو» معیاری است در گوگل ادز که از تقسیم‌کردن تعداد بازدیدهای دریافتی از یک آگهی بر تعداد کل بازدیدهای تخمینی برای آن آگهی تعریف می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.