Search Impression Share (SIS)

«سهم نمایش جست‌وجو» معیاری است در گوگل ادز که از تقسیم‌کردن تعداد بازدیدهای دریافتی از یک آگهی بر تعداد کل بازدیدهای تخمینی برای آن آگهی تعریف می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.