Search Engine Marketing (SEM)

«بازاریابی موتورهای جست‌وجو» به مجموعه‌فعالیت‌های بازاریابی آنلاین گفته می‌شود که با هدف حضور بیشتر در نتایج جست‌وجو انجام می‌شود، تا از این طریق ترافیک بیشتری جذب سایت شود. این ترافیک می‌تواند از طریق نتایج ارگانیک و بدون پرداخت هزینه باشد، یا از طریق پرداخت هزینه و تبلیغات پولی جذب شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.