Sales Pipeline

«خط لولۀ فروش» یا «کاریز فروش»، یک نمایش بصری از جایی است که مشتریان بالقوۀ یک کسب‌وکار، در فرایند فروش در آن قرار دارند. با استفاده از خط لولۀ فروش، دقیقاً می‌دانید که یک مشتری بالقوه در چه مرحله‌ای از فرایند فروش قرار دارد و برای انتقال او به انتهای قیف فروش، چه کاری لازم است انجام دهید.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.