Sales Enablement

«توانمندسازی فروش» فرایندی است که در آن اطلاعات، محتوا و ابزارهایی برای تشکیلات فروش فراهم می‌شوند که به فروشندگان تیم فروش کمک می‌کنند تا فروش مؤثرتری داشته باشند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.