Saleable Sample

منظور از یک «نمونۀ قابل فروش»، تعداد مشخص و معقولی از یک محصول است که با قیمت پایین، برای بررسی و آزمایش عرضه می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.