Remarketing

«بازاریابی مجدد» یا «ریمارکتینگ» به فرایند ارتباط با مشتریان فعلی یا مشتریان قبلی و جذب مجدد آن‌ها براساس خریدها یا اقدامات قبلی‌شان اشاره دارد و معمولاً از ایمیل برای برقراری ارتباط مجدد با مخاطبان استفاده می‌کند. داشتن لیست ایمیل مشتری‌ها برای بازاریابی مجدد لازم است، در‌حالی‌که برای ریتارگتینگ مورد نیاز نیست.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.