Registration Form

«فرم ثبت‌نام» فهرستی از فیلدهایی است که کاربر داده‌های مرتبط را در آن وارد می‌کند و به یک شرکت یا فرد ارسال می‌کند. شرکت‌ها از این فرم‌ها برای ثبت‌نام مشتریان به‌منظور ارائۀ اشتراک‌ها، خدمات یا سایر برنامه‌ها و طرح‌ها استفاده می‌کنند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.