Quantity Discount

«تخفیف کمیت» کاهش قیمتی است که به خریدهایی با تعداد بالا تخصیص داده می‌شود. این مشوق، به کاهش هزینه به ازای هر واحد کالا هنگام خرید در تعداد بیشتر، منجر می‌شود. معمولاً فروشندگان به‌منظور ترغیب مشتریان برای خریدهای با مقادیر بیشتر، تخفیف کمی در نظر می‌گیرند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.