Quality Index (Yahoo!)

«شاخص کیفیت یاهو» مانند «امتیاز یا نمرۀ کیفیت گوگل» (Quality Score) است که به تبلیغات پولی اختصاص داده می‌شود. «شاخص کیفیت» یک مقدار عددی برای ارزیابی کیفیت تبلیغ (Ad Quality) است. هرچه کیفیت تبلیغ بالاتر باشد، موقعیت تبلیغ نمایش‌داده‌شده (Ad Position) بالاتر و CPC (هزینۀ هر کلیک) کمتر می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.