Quality Assurance (QA)

منظور از «تضمین کیفیت» یا همان QA، فعالیتی است که به کمک آن یک سازمان مطمئن می‌شود که بهترین محصول یا خدمات ممکن را به مشتریان ارائه می‌دهد. این فرایند شامل اندازه‌گیری سیستماتیک، مقایسه با استاندارد و نظارت بر فرایندها برای جلوگیری از خطاست.

«تضمین کیفیت» را می‌توان بخشی از «مدیریت کیفیت» با تمرکز بر ایجاد اطمینان درمورد برآورده‌شدن الزامات کیفیت تعریف کرد. اطمینان ارائه‌شده توسط تضمین کیفیت دو وجه دارد: داخلی برای مدیریت و خارجی برای مشتریان، سازمان‌های دولتی، تأمین‌کنندگان، گواهی‌دهندگان و اشخاص ثالث.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.