Qualified Market

یک کسب‌وکار، محصولات خود را متناسب با بخش خاصی از بازار تولید و عرضه می‌کند. بازاری که محصول برای آن توسعه می‌یابد «بازار واجدشرایط»، و بازاری که در تلاش‌های بازاریابی هدف قرار گرفته «بازار هدف» نامیده می‌شود. همپوشانی بین «بازار واجدشرایط» و «بازار هدف»، موفقیت در بازار را نشان می‌دهد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.