Qualified Lead

«سرنخ واجدشرایط» یا «لید واجدشرایط» مخاطبی است که با شرکت/کسب‌وکار شما ارتباط برقرار کرده، درمورد محصول یا خدمات شما اطلاعات کسب کرده و علاقه‌مند است چیزهای بیشتری بداند و بیاموزد. این مخاطب توسط تیم بازاریابی بررسی شده و معیارهای لازم برای انتقال به تیم فروش را دارد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.