Programmatic Sampling

«نمونه‌گیری برنامه‌ای» به خریدوفروش خودکار نمونه گفته می‌شود که در آن نمونه‌ها روی یک پلتفرم با تنظیمات از‌پیش‌تعیین‌شده ارائه می‌شود و خریداران و فروشندگان در آن محیط گردهم می‌آیند. در این روش، هیچ واسطه‌ای وجود ندارد و ارائه‌دهندگان می‌توانند اهداف، سهمیه‌ها و احتمالاً موارد دیگر را با استفاده از APIهای سفارشی‌شده مستقیماً در پانل‌ها برنامه‌ریزی کنند. در این محیط، تراکنش‌ها به‌صورت خودکار و با کمترین دخالت انسان اتفاق می‌افتد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.