Predictive Analytics

«تجزیه‌وتحلیل پیش‌بینی‌کننده» بخشی از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات است که در آن با استفاده از دیتاهای موجود، پیش‌بینی‌های آینده را تدوین می‌کنند. در حوزۀ بازاریابی دیجیتال، این اطلاعات برای شخصی‌سازی بهتر، بهبود کمپین‌های تبلیغاتی و پیش‌بینی درآمد کل کسب‌وکار به کار می‌روند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.