Phone-through Rate (PTR)

«نرخ تلفنی» یا PTR یک معیار تبلیغاتی است که از تقسیم‌کردن تعداد تماس‌های تلفنی دریافتی از یک آگهی، بر تعداد کل دفعاتی که شماره‌تلفن در یک آگهی نمایش داده شده، به دست می‌آید.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.