Persona

«پرسونا» تصویری فرضی و شفاف از یک فرد یا سازمان است که می‌تواند مخاطب، مشتری یا خریدار ایدئال یک کسب‌وکار باشد. به بیان دیگر، پرسونا به مجموعه‌ای از ویژگی‌ها، نیازها، اهداف، خواسته‌ها و الگوهای فکری و رفتاری مخاطب یا مشتری فرضی اشاره دارد.

اصطلاحات پرسونای مخاطب (Audience Persona)، پرسونای مشتری (Customer Persona)، پرسونای خریدار (Buyer Persona) و پرسونای مصرف‌کننده (Consumer Persona) از ترکیب‌هایی هستند که با واژۀ پرسونا ساخته‌ شده‌‌اند و به ‌کار گرفته می‌شوند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.